Інструкція для посади "Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера у виробництві чорних металів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізичні та хімічні властивості напівфабрикатів, сировини, палива і готової продукції, що підлягають контролю;
      - вимоги державних стандартів до якості продукції в експортному виконанні.

1.4. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює потоковий контроль окремих технологічних операцій виробництва і обробки чорних металів і труб.

2.2. Контролює якість вугілля, шихти, коксу і хімічних продуктів.

2.3. Здійснює вибірковий контроль якості проміжних продуктів.

2.4. Контролює якість зварних швів труб методом рентгенотелевізійного контролю.

2.5. Приймає та контролює якість продукції, що випускається, контролює якість металу і труб методом дефектоскопії.

2.6. Розбраковує, атестує і відвантажує готову продукцію відповідно до технічних умов і державних стандартів.

2.7. Контролює правильність провадження випробувань продукції, відбору проб для проведення аналізів та випробування сировини, напівфабрикатів, палива, вогнетривких матеріалів та готової продукції.

2.8. Виявляє брак або випуск готової продукції зниженої якості, порушення технологічних інструкцій та повідомляє про це контролера, вищої кваліфікації або майстра відділу технічного контролю.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у виробництві чорних металів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.