Інструкція для посади "Плавильник феросплавів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плавильник феросплавів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плавильника феросплавів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки феросплавів різних марок;
      - основи електрометалургії та електротехніки;
      - властивості шихтових матеріалів;
      - будову та правила технічної експлуатації феросплавних печей;
      - правила та режим завантаження печей;
      - вагу шихтових матеріалів;
      - послідовність завантаження в піч шихтових та присадних матеріалів.

1.4. Плавильник феросплавів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плавильник феросплавів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плавильник феросплавів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плавильник феросплавів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виплавки феросплавів у печах потужністю до 16,5 МВ·А та печах потужністю до 9,0 МВ·А, що виплавляють силікокальцій і 90-відсотковий феросиліцій, під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.

2.2. Завалює шихту в піч завалювальною машиною.

2.3. Розливає та гранулює феросплави відповідно до інструкцій і графіків.

2.4. Перепускає електроди.

2.5. Визначає якість феросплавів, шлаку, шихтових та інших матеріалів, що застосовуються в процесі виплавки.

2.6. Стежить за своєчасним подаванням шихти, за станом устаткування, що обслуговується, та раціональним використуванням матеріалів, інструменту, засобів захисту.

2.7. Заправляє, установлює та підігріває металоприймач.

2.8. Визначає придатність шихтових матеріалів за зовнішнім виглядом.

2.9. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та іншими даними, за електричним і технологічним режимами печі, за справним станом охолоджувальних пристроїв печі, рівнем шихти на колошнику та в завантажувальних воронках, за станом та положенням електродів, за роботою дозувальних вагів.

2.10. Регулює електричний режим печі.

2.11. Обслуговує газовий тракт, газозабірники.

2.12. Веде процес виплавки феросплавів позапічним способом.

2.13. Футерує шахти печі.

2.14. Веде процес плавки феросплавів в дослідних печах потужністю до 3,0 МВ·А та процес переплавки шлаків в печах.

2.15. Веде одночасний технологічний процес виплавки феросплавів та сплавів електротермічним і металотермічним способами під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плавильник феросплавів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плавильник феросплавів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.