Інструкція для посади "Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сировину за видами, сортами та родовищами;
      - правила розвантаження коробів;
      - основи слюсарної справи;
      - правила вивантаження шамоту із печей;
      - правила причіплювання та відчіплювання коробів;
      - установлену сигналізацію.

1.4. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивантажує шамот із шахтних печей під керівництвом вивантажувача вищої кваліфікації.

2.2. Викочує вагонетки з пінолегковаговиком із сушарок.

2.3. Розвантажує короби з гарячим магнезитом у бункер холодильника.

2.4. Розбиває великі куски магнезиту.

2.5. Причеплює навантажені сировиною короби та відчеплює порожні.

2.6. Подає сигнали машиністу крана про підйом, опускання та установлення коробів.

2.7. Стежить за справністю коробів, змащує їх.

2.8. Веде облік сировини, що завантажується.

2.9. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.10. Виконує стропальні роботи.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.