Інструкція для посади "Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією калібрувальника труб на пресі 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та режими гідравлічного розширення, калібрування та випробування труб;
      - сортамент труб, що випробовуються;
      - причини браку труб та способи їх усунення.

1.4. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гідравлічного розширення, калібрування та випробування електрозварних труб великого діаметра на пресах-розширювачах.

2.2. Налагоджує прес.

2.3. Замінює деталі та технологічний інструмент.

2.4. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Калібрувальник труб на пресі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.