Інструкція для посади "Теплотехнік I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Теплотехнік I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією теплотехніка II категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються роботи теплотехнічного обладнання;
      - правила технічної експлуатації обладнання, інші технічні характеристики, режими роботи, організацію теплотехнічного обслуговування;
      - основи технології виробництва;
      - основи економіки, організацію праці та виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Теплотехнік I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Теплотехнік I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Теплотехнік I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Теплотехнік I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну і високопродуктивну роботу енерго- і тепломеханічного обладнання, котельних установок.

2.2. Контролює раціональний розподіл теплової енергії та води між споживачами шахти (розрізу); наявність і справність засобів захисту та пристроїв щодо забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації обладнання котельних установок.

2.3. Розробляє графіки планово-запобіжних і капітальних ремонтів енерго- та тепломеханічного обладнання і забезпечує їх виконання.

2.4. Бере участь: у впровадженні нових типів і марок машин, енерго- та тепломеханічного обладнання і в проведенні модернізації застарілого обладнання; у розслідуванні аварій та в розробленні заходів щодо запобігання аварій і травматизму, ліквідації наслідків аварій.

2.5. Забезпечує розставлення експлуатаційних робітників; проводить інструктаж і навчання обслуговуючого персоналу котелень безпечних методів виконання робіт.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Теплотехнік I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Теплотехнік I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Теплотехнік I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Теплотехнік I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Теплотехнік I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Теплотехнік I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Теплотехнік I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Теплотехнік I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Теплотехнік I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Теплотехнік I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.