Інструкція для посади "Начальник управління вантажно-транспортного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління вантажно-транспортного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються виробничо-господарської діяльності управління;
      - перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління;
      - виробничі потужності та технологію робіт;
      - Правила технічної експлуатації залізниць;
      - Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях;
      - Інструкцію з сигналізації на залізницях;
      - Правила транспортно-експлуатаційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом;
      - схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління;
      - законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та керівництва залізничним транспортом;
      - техніко-економічне і виробниче планування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник управління вантажно-транспортного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління вантажно-транспортного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління вантажно-транспортного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління вантажно-транспортного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю управління, спрямованою на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій.

2.2. Забезпечує: укладання і виконання договорів з підприємствами та організаціями на транспортні послуги; ефективну координацію діяльності служб управління з якісного розроблення технологічних процесів і перевезення вантажів; збереженість, правильне заадресування та своєчасне відправлення вантажів, оформлення необхідних документів; впровадження нової техніки, вдосконалення всього комплексу виконуваних робіт, оптимальні режими та раціональне використання обладнання, його утримання, профілактичний та капітальний ремонт; постійне поповнення та поновлення матеріально-технічної бази служб, підрозділів і об'єктів; вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду виконання вантажно-транспортних робіт; використання раціональних форм та методів стимулювання праці; розроблення планів і графіків вантажоперевезень, формування вантажопотоків, необхідної кількості транспортних засобів; складання маршрутів транспортування вантажів до місць призначення; взаємодію із зовнішніми транспортними організаціями; оперативний перерозподіл транспорту для обслуговування виробничих підрозділів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.3. Контролює: процес вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт; дотримання технічних умов, норм і нормативів; правильність застосування тарифів оформлення дорожньої документації; комерційно-претензійну роботу.

2.4. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління вантажно-транспортного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління вантажно-транспортного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління вантажно-транспортного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління вантажно-транспортного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління вантажно-транспортного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління вантажно-транспортного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління вантажно-транспортного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління вантажно-транспортного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління вантажно-транспортного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління вантажно-транспортного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.