Інструкція для посади "Заливальник-труболиварник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заливальник-труболиварник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виливання труб;
      - технологію підшивання та відшивання стрижнів,, підготовки суміші;
      - будову та принцип роботи устаткування, що обслуговується;
      - властивості та склад футерувальних та фарбувальних матеріалів;
      - хімічний склад рідкого металу, його вплив на якість труб;
      - слюсарну справу.

1.4. Заливальник-труболиварник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заливальник-труболиварник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заливальник-труболиварник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заливальник-труболиварник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у технологічному процесі виливання труб на відцентрових машинах та напівбезперервних установках.

2.2. Керує відцентровою машиною з пульта в процесі виливання сталевих труб.

2.3. Керує механізмами знімання труб зі стола напівбезперервної установки та механізмами прибирання чавунних труб.

2.4. Готує, підшиває стрижні розтруба (фланця), охолоджує водою розтрубну частину труби перед її витягуванням на відцентрових машинах та напівбезперервних установках для виливання труб діаметром до 500 мм.

2.5. Готує суміш.

2.6. Ремонтує дозувальний та роздавальний ковші, замінює, у разі необхідності, дозувальний ківш, подає метал до машини або установки, визначає температуру та придатність рідкого металу до заливання, заповнює дозувальний ківш та очищає його від шлаку.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заливальник-труболиварник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заливальник-труболиварник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.