Інструкція для посади "Різальник труб та заготовок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник труб та заготовок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією різальника труб та заготовок 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації верстатів, що обслуговуються, верстатів-напівавтоматів та автоматів, пресів;
      - правила налагодження та заміни різального інструмента;
      - системи ручного та автоматичного керування;
      - правила регулювання контрольно-вимірювального інструменту;
      - слюсарну справу.

1.4. Різальник труб та заготовок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник труб та заготовок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник труб та заготовок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник труб та заготовок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ріже труби та заготовки на верстатах-напівавтоматах та автоматах, розрубувальних верстатах, пилах Геллера, механізованих алігаторних ножицях, на верстатах з абразивним інструментом в потокових лініях.

2.2. Ріже (ламає) заготовки для труб на пресах зусиллям до 500 тс.

2.3. Ріже (ламає) заготовки для труб на пресах зусиллям 500 тс та більше під керівництвом різальника труб та заготовок вищої кваліфікації.

2.4. Знімає та зачищає "вуса" на трубах на пресах.

2.5. Обрізає сталеві труби більшого діаметра на дискових пилах.

2.6. Обрізає чавунні труби діаметром до 400 мм.

2.7. Торцює труби на верстатах.

2.8. Обточує та розточує кінці хвилеводних, профільних, насосно-компресорних, бурильних та обсадних труб.

2.9. Розточує та нарізає кінці труб та з'єднувальні частини до них на напівавтоматах та автоматах.

2.10. Нарізає та накочує різьбу та запобіжні деталі до труб на напівавтоматах та автоматах.

2.11. Накручує нарізні з'єднувальні частини діаметром 150 мм та більше до труб на верстатах.

2.12. Заточує, встановлює та юстирує різальний інструмент.

2.13. Проводить переходи, налагоджує верстати, підналагоджує преси, верстати-напівавтомати та автомати.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник труб та заготовок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник труб та заготовок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.