Інструкція для посади "Труболиварник-формувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Труболиварник-формувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією труболиварника-формувальника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виливання труб;
      - процес формування стрижнів розтруба та фланця;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації установки та напівавтоматичної потокової лінії;
      - властивості формувальної суміші у разі взаємодії з розплавленим металом;
      - правила поводження з природним газом і стисненим повітрям;
      - слюсарну справу.

1.4. Труболиварник-формувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Труболиварник-формувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Труболиварник-формувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Труболиварник-формувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення (формування) стрижнів розтруба та фланця на установках і напівавтоматичних потокових лініях.

2.2. Засипає стрижневу суміш в стрижневі ящики.

2.3. Формує та запікає стрижні розтруба в електропечах.

2.4. Регулює температурний режим печі.

2.5. Стежить за нормальним горінням газових пальників та нагріванням у період спікання.

2.6. Розпресовує стрижневі ящики.

2.7. Очищає від пригару, обдуває повітрям і змащує розподілювальною речовиною стрижневі ящики для напівавтоматичних потокових ліній.

2.8. Перевіряє роботу вузлів потокової лінії на налагоджувальному режимі.

2.9. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Труболиварник-формувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Труболиварник-формувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.