Інструкція для посади "Старший інспектор з організації захисту секретної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з організації захисту секретної інформації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери захисту секретної інформації;
      - практику застосування законодавства з питань сфери діяльності;
      - інструкцію з діловодства;
      - основи державного управління та права;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства сфери безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку, відповідно до чинного законодавства та установленого регламенту.

2.2. Здійснює контроль за виконанням вимог, інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

2.3. Контролює виконання вимог законодавства щодо надання доступу виконавцям до матеріальних носіїв секретної інформації, а також ключів від них, печаток і штампів, металевих або мастикових печаток з особистими обліковими номерами особового складу Держспецзв’язку, які мають допуск до державної таємниці.

2.4. Керує роботою, що полягає у прийманні, оформленні та веденні обліку секретних документів та інших носіїв секретної інформації.

2.5. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання секретних документів та їх правильним оформленням.

2.6. Контролює доступ виконавців до секретних документів та матеріалів згідно з чинною системою допуску.

2.7. Здійснює перевірку наявності секретних документів та матеріалів згідно з чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку.

2.8. Забезпечує друкування і тиражування секретних документів та оформляє витяги з них.

2.9. Проводить інструктажі особового складу Держспецзв’язку щодо захисту секретної інформації та виконання вимог порядку здійснення секретного діловодства.

2.10. Бере участь у знищенні секретної інформації згідно із прийнятим порядком.

2.11. Постійно працює над підвищенням своєї підготовки та кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з організації захисту секретної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: перевіряти в органі Держспецзв’язку дотримання режиму секретності з питань, що належать до його компетенції; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.