Інструкція для посади "Старший слюсар з ремонту автомобілів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший слюсар з ремонту автомобілів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту спеціалізованих автотранспортних засобів 5 розряду не менше 1року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, конструктивні особливості спеціалізованих автотранспортних засобів різних марок;
      - технічні умови на ремонт, випробування особливо складних та відповідальних агрегатів і складових одиниць;
      - способи повного відновлення і зміцнення зношених деталей;
      - правила ремонту, способи регулювання і тарування діагностичного обладнання.

1.4. Старший слюсар з ремонту автомобілів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший слюсар з ремонту автомобілів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший слюсар з ремонту автомобілів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший слюсар з ремонту автомобілів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання ремонту, складання, регулювання, випробування на стендах і шасі відповідно до технологічних умов особливо складних та відповідальних агрегатів і складових одиниць спеціалізованих автотранспортних засобів різних марок.

2.2. Контролює правильність складання зі зніманням експлуатаційних характеристик.

2.3. Забезпечує належне діагностування та регулювання усіх систем й агрегатів, спеціалізованих автотранспортних засобів різних марок.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший слюсар з ремонту автомобілів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними засобами для роботи; на належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства про працю та технологічних умов праці; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.