Інструкція для посади "Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного вальцювальника стана холодного прокату труб 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес холодної та теплої прокатки труб;
      - будову та принцип роботи стана та допоміжних механізмів;
      - прокатний інструмент, що використовується;
      - системи ручного та автоматичного керування станом;
      - слюсарну справу.

1.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес прокатки з зовнішнім діаметром 75 мм та більше, труб перемінного перерізу, особливо тонкостінних хвилеводних, підшипникових, плавникових, елекрополірованих та безрисочних труб, труб із сплавів, труб спеціального призначення (авіаційних, для котлів високого тиску тощо), на валкових станах холодного прокату труб, прокату труб на стані теплого прокату труб, стані тандем, двострумковому валковому стані холодного прокату труб, у разі обслуговування двох станів холодного прокату труб під керівництвом вальцювальника стана холодного прокату труб.

2.2. Подає заготовки до стана.

2.3. Доставляє змінний технологічний інструмент.

2.4. Нарізає прокатані труби на пилі, відрізає розлахмачені кінці та вирізає проби, робить перевалку та замінює прокатний інструмент.

2.5. Оформляє ярлики.

2.6. Бере участь у налагодженні та ремонті стана.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний вальцювальника стана холодного прокату труб 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.