Інструкція для посади "Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи апаратури, приладів та інших установок, які застосовуються під час електроакустичних вимірювань, їх призначення та правила користування ними;
      - способи електроакустичних вимірювань із застосуванням різної апаратури та приладів;
      - генератор звукової частоти, ламповий вольтметр, потужний підсилювач, блок-схему запису частотної характеристики гучномовців та мікрофонів;
      - блок-схему запису частотної характеристики подавання електричної напруги на звукову котушку гучномовця;
      - загальні уявлення про гучномовець та мікрофон як випромінювач приймача звуку;
      - загальні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Установлює гучномовець, який випробовує, та вимірювальний мікрофон у заглушеній камері.

2.2. Записує частотні характеристики гучномовця та мікрофона, який випробовує.

2.3. Розраховує напругу, яка подається на звукову котушку гучномовця, що випробовує.

2.4. Готує електроакустичну апаратуру та прилади до роботи.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електроакустичних вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.