Інструкція для посади "Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації електровипробувального верстата, контрольно-вимірювальних приладів та методи їх налагодження;
      - фізичні та електричні властивості стрижнів до та після металізації;
      - фізичні та електричні властивості вугільних труб до та після випалювання;
      - вимоги державних стандартів до якості продукції, що випускається;
      - слюсарну справу.

1.4. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випробовує електричні властивості карборундових стрижнів до та після металізації, вугільних труб -до та після випалювання.

2.2. Попередньо розбраковує стрижні за зовнішнім виглядом.

2.3. Підносить стрижні та вугільні труби до верстата або випробувального стенда.

2.4. Зачищує кінці придатних стрижнів, комплектує їх за значенням електричного опору та упаковує в коробки.

2.5. Обрізає кінці вугільних труб до встановлених розмірів.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі верстата, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.