Інструкція для посади "Коректувальник шламу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коректувальник шламу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації механізмів та споруд, що обслуговуються;
      - схему розміщення басейнів та шламопроводів, водопроводів і повітропроводів;
      - технологію приготування шламів, методи їх коректування;
      - склад та властивості шламу та його компонентів;
      - порядок ведення записів у журналі;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Коректувальник шламу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коректувальник шламу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коректувальник шламу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коректувальник шламу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розраховує, готує та коректує шлам на заданий хімічний склад і властивості.

2.2. Бере проби, перевіряє густину та рівень шламу.

2.3. Розподіляє шлам по шлам-басейнах шляхом переключання запірних кранів та засувок на магістралях.

2.4. Доводить шлам до заданого хімічного складу та перемішує його.

2.5. Обслуговує повітророзподільник, очищає та змащує крани, засувки.

2.6. Веде запис аналізів та розрахунки шламу в журналі.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коректувальник шламу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коректувальник шламу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коректувальник шламу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коректувальник шламу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коректувальник шламу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коректувальник шламу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коректувальник шламу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коректувальник шламу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коректувальник шламу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коректувальник шламу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.