Інструкція для посади "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи в'язання особливо складних кабелів та джгутів для різних радіопристроїв, апаратури ЕОМ, апаратів станцій провідного і дальнього зв'язку за шаблонами, принциповими та монтажними схемами;
      - способи розбивання шаблонів та користування ними у разі в'язання особливо складних джгутів і кабелів;
      - основи знань з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. В'яже особливо складні схемні кабелі та джгути із різних проводів і перерізів з кількістю проводів понад 400 за монтажними схемами і шаблонами, до радіоустановок, радіостанцій, спеціальної апаратури, апаратури ЕОМ, а також до всіляких станцій і апаратів провідного і дальнього зв'язку (у дослідному і малосерійному виробництві).

2.2. Здійснює повну перевірку схемних кабелів і джгутів згідно з технічними умовами.

2.3. Розбиває шаблони за принциповими схемами та ескізами різної складності.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки радіостанцій з особливо складним монтажем - в'язання монтажної схеми.

5.2. Джгути для ЕОМ особливо складні - в'язання.

5.3. Джгути з проводів різних марок і перерізів з кількістю проводів понад 400 - в'язання за шаблоном.

5.4. Кабелі схемні та джгути підвищеної складності для радіотелефонних станцій усіх типів для установок проведення кліматичних та інших випробувань - в'язання.

5.5. Схеми електромонтажні понад 400 проводів - в'язання за шаблоном.