Інструкція для посади "Кореспондент власний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кореспондент власний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
      - технічні засоби та технологію створення теле-, радіопередач;
      - методи роботи перед телекамерою (мікрофоном);
      - основи техніки мовлення;
      - літературне редагування;
      - порядок укладання та виконання авторських договорів;
      - основи економіки, організації праці, галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Кореспондент власний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кореспондент власний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кореспондент власний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кореспондент власний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють події з певної тематики чи в закріпленому за ним районі, забезпечує ними відповідні підрозділи телебачення (радіомовлення).

2.2. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні та за кордоном, виступає в передачах із власними матеріалами.

2.3. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення).

2.4. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення, теле-, радіопередач, що транслюються в прямому ефірі.

2.5. Формує, розширює та поновлює авторський актив.

2.6. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм.

2.7. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних.

2.8. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами, організовує виступи учасників програм.

2.9. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, громадськими організаціями і творчими спілками, центральними та регіональними організаціями телебачення (радіомовлення).

2.10. Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

2.11. Оформляє мікрофонні матеріали.

2.12. Веде картотеку позаштатних авторів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кореспондент власний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кореспондент власний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кореспондент власний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кореспондент власний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кореспондент власний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кореспондент власний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кореспондент власний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кореспондент власний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кореспондент власний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кореспондент власний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кореспондент власний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кореспондент власний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кореспондент власний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кореспондент власний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кореспондент власний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кореспондент власний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.