Інструкція для посади "Пресувальник гарячих труб 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник гарячих труб 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника гарячих труб 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси пресування труб на трубопрофільних пресах трубопрофільної установки та гарячої висадки кінців бурильних труб перемінного перерізу;
      - правила налагодження преса та допоміжних механізмів;
      - правила підбору та заміни пресового інструменту;
      - сортамент заготовки та труб.

1.4. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технологічні процеси прошивання зливків і заготовок на прошивних пресах трубопрофільної установки або прошивних пресах пілігримового стана, гарячої висадки кінців бурильних труб перемінного перерізу.

2.2. Веде технологічний процес пресування труб на трубопрофільних пресах трубопрофільної установки під керівництвом пресувальника гарячих труб вищої кваліфікації.

2.3. Задає заготовку у приймач.

2.4. Подає мастило на заготовку.

2.5. Встановлює накінечники та експандери.

2.6. Стежить за температурою оброблюваного металу, регулює темп висадки та додержує параметрів оброблюваних кінців труб.

2.7. Визначає температуру металу.

2.8. Підбирає інструмент деформації згідно з заданими розмірами.

2.9. Розбирає, складує та бере участь у перевалці пресового інструмента, забезпечує збережність та безперебійну роботу технологічного та вимірювального інструменту.

2.10. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник гарячих труб 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.