Інструкція для посади "Машиніст з навивання канатів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст з навивання канатів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з навивання канатів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми, конструкцію та принцип роботи машин та підйомних механізмів, що обслуговуються;
      - конструкції усіх пасм, що виготовляються, та металевих канатів, які звиваються на машинах;
      - технічні вимоги до якості пасм та канатів;
      - правила підбирання шестерень та плашок;
      - будову, призначення та умови використання контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання діаметрів пасм, сердечника і канатів;
      - розміри барабанів залежно від довжини та діаметра канату, що виготовляється;
      - системи звивання та методи підрахунку кроку, діаметру пасм або канату;
      - методику настройки деформатора та рихтувального пристрою;
      - правила підкручування пасм під час виготовлення канатів одностороннього звивання та підкручування сердечників під час виготовлення закритих канатів.

1.4. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє на пасмозвивальних та канатозвивальних машинах кошикового і сигарного типів дротове пасмо і металеві канати усіх видів та конструкцій.

2.2. Заправляє машини за допомогою підйомних механізмів.

2.3. Установлює та заміняє бобіни, шпулі і котушки з намотаним дротом або пасмами.

2.4. Установлює бунти конопляного, капронового сердечника у стояки з протягуванням його в порожнистий вал машини.

2.5. Підбирає, установлює плашки та заміняє шестерні залежно від кроку звивання пасма або канату, згідно з технологічною інструкцією.

2.6. Регулює обмежувачі намотки пасма або канату під час складання.

2.7. Замінює приймальний барабан або рознімальник.

2.8. Стежить за відповідністю діаметрів, правильним звиванням пасм та канатів.

2.9. Править дріт на пасмозвивальних машинах.

2.10. Спаює кінці дроту.

2.11. Регулює гальма шпуль.

2.12. Настроює деформатор та рихтувальний пристрій на задані діаметри.

2.13. Стежить за натягом дроту та пасм.

2.14. Настроює лічильник метражного обліку під час виготовлення пасм та канатів.

2.15. Ріже пасма та канати.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст з навивання канатів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. На 12-шпульних машинах з діаметром шпуль понад 500 мм та діаметром дроту понад 0,9 мм; на 18-шпульних машинах з діаметром шпуль понад 300 мм та діаметром дроту понад 1,0 мм; на 24-, 30- та 36-шпульних машинах з діаметром шпуль понад 300 мм.