Інструкція для посади "Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пресувальника на випробуванні труб і балонів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію гідравлічного та пневматичного випробування труб і балонів, будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - державні стандарти на випробування труб та балонів;
      - системи ручного та автоматичного керування пресом;
      - сортамент труб та балонів, що випробуються;
      - склад травильних розчинів.

1.4. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес випробування балонів під тиском до 10 МПа, чавунних труб зовнішнім діаметром до 400 мм, електрозварних труб зовнішнім діаметром до 200 мм, нарізних з'єднань бурильних і обсадних труб зовнішнім діаметром до 127 мм на гідравлічних або пневматичних пресах згідно з заданими технічними умовами.

2.2. Веде технологічний процес гідравлічного та пневматичного випробування спеціальних балонів місткістю до 80 л з наступним травленням, знежирюванням, промаслюванням і очищенням на піскоструминних та інших агрегатах під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації.

2.3. Зачищає розтруб, рубчики та пригар у середині чавунних труб.

2.4. Заповнює трубу водою, подає та знімає встановлений тиск, перевіряє правильність показань манометрів.

2.5. Перевіряє стан випробуваних шайб, матриць, замінює їх.

2.6. Маркує труби.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.8. Нейтралізує травильні стоки.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник на випробуванні труб і балонів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.