Інструкція для посади "Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи устаткування, назву та призначення його найважливіших частин;
      - назву та маркування матеріалів, що обробляються;
      - призначення та умови використання найбільш розповсюджених пристроїв;
      - технічні умови до автоплетіння.

1.4. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Плете різні конструкції стрічок із дроту для автопокришок на налагоджених автоплетільних верстатах.

2.2. Заправляє матеріали у верстат.

2.3. Стежить за роботою машин.

2.4. Перевіряє якість плетеної стрічки.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник стрічок та металосіток 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.