Інструкція для посади "Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу розбортування вініпластового та поліетиленового покриття, принцип роботи устаткування, що обслуговується, та його пускової апаратури;
      - температуру нагрівання вініпласту до повного розм'ягчування;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у технологічному процесі розбортування вініпластових та поліетиленових труб.

2.2. Перекочує труби по стелажах до нагрівальної електропечі та підкочує труби по рольгангу до установки для розбортування.

2.3. Затискує труби в розбортувальній установці.

2.4. Видаляє розбортовані труби а.

2.5. установки.

2.6. Зачищає кінці труб перед розбортуванням.

2.7. Готує (зачищає фаски) до ремонту розбортовку, що розійшлася.

2.8. Заготовляє пластинки для ремонту роз бортовки, що розійшлася.

2.9. Транспортує розбортовані труби на проміжні стелажі.

2.10. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розбортувальник вініпластових та поліетиленових труб 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.