Інструкція для посади "Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зварника пічного зварювання труб 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес пічного зварювання труб;
      - основи теплотехніки, теорії горіння палива;
      - конструктивні особливості печей, станів і допоміжного устаткування та способи налагодження та керування ними;
      - властивості металів, палива, заправних матеріалів;
      - види браку та способи його усунення.

1.4. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес нагрівання штрипса в нагрівальних печах під час виробництва труб на станах безперервного пічного зварювання.

2.2. Регулює тепловий режим печі.

2.3. Налагоджує та регулює барабан перед піччю за віссю прокату.

2.4. Стежить за якістю штрипса, станом кладки та робочого простору печі.

2.5. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.6. Керує бригадою печі.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зварник пічного зварювання труб 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.