Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи налагодження схем телевимірювань, телесигналізації, телеавтоматики;
      - будову електровимірювальних приладів, схеми та режими роботи обладнання;
      - основні зразки складних схем та вузлів, методи відновлення відповідальних вузлів та деталей;
      - способи комплексного керування обладнанням у різних режимах;
      - прийоми та способи виявлення несправностей та їх усунення на всіх типах обладнання;
      - конструкцію всіх типів затворів;
      - технічні характеристики та конструкції обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а також режими його роботи;
      - способи налагодження пристроїв автоматики;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує, налагоджує та випробовує режимні схеми керування.

2.2. Ремонтує, робить монтаж, налагоджує складні та точні прилади, установки, датчики усіх систем та типів.

2.3. Виконує роботи з комплексного випробовування обладнання та усунення несправностей під час випробувань.

2.4. Регулює співвісність петель обладнання.

2.5. Перевіряє електронні плати.

2.6. Використовує у роботі електронну вимірювальну апаратуру - осцилографи, високовольтні вимірювачі та генератори.

2.7. Налагоджує систему автоматики.

2.8. Складає схеми для проведення спеціальних нетипових випробувань апаратури телеавтоматики.

2.9. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури телеавтоматики.

2.10. Регулює рівні сигналів каналів зв'язку.

2.11. Обслуговує, ремонтує та керує затворами усіх типів.

2.12. Веде технічний нагляд за монтажем затворів із сторонніми організаціями.

2.13. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання, під час перевірки в процесі ремонту та під час випробувань.

2.14. Ремонтує, налагоджує та регулює схеми автоматики керування та захисту затворів.

2.15. Випробовує, налагоджує та керує затворами у заданих режимах.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.