Інструкція для посади "Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес переплаву сталі та сплавів різних марок;
      - будову та принцип роботи установки електрошлакового переплаву;
      - принцип роботи та правила технічної експлуатації газових, повітряних і водяних установок;
      - фізичні та хімічні властивості і склад шлакоутворюючих матеріалів;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес переплаву сталі та сплавів на установках електрошлакового переплаву ємкістю до 25 т, готує установку до переплаву, очищує піддони, кристалізатори, кулачки, супорт, установлює кристалізатори, електроди під керівництвом сталевара установки електрошлакового переплаву.

2.2. Очищує штангу і затравну шайбу.

2.3. Дробить та прогартовує флюс.

2.4. Установлює затравку на піддон.

2.5. Клеймує зливки, витягує їх з кристалізаторів і укладає в ями уповільненого охолодження.

2.6. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується.

2.7. Готує інструмент.

2.8. Бере участь у ремонті установки, що обслуговується.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний сталевара установки електрошлакового переплаву 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.