Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер контактної мережі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, які обслуговуються, та способи їх усунення;
      - схему живлення і секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанції (дільниці), яка обслуговується;
      - будову усіх елементів пристроїв, що обслуговуються, та їх призначення;
      - навантаження, що допускаються на проводах;
      - ізоляційні відстані до струмоведучих частин;
      - способи стикування та кріплення проводів;
      - порядок огородження під час роботи на контактній мережі;
      - Правила улаштування та технічної експлуатації контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків;
      - принцип роботи залізничного зв'язку.

1.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює монтаж, демонтаж, огляд, вимір, перевірку стану, ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, які підвішені на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, які підключені до цих мереж.

2.2. Доустановлює опори.

2.3. Виконує електромонтажні роботи у складі бригади зі зняттям напруги та заземлення.

2.4. Виміряє довжину прогонів.

2.5. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах.

2.6. Здійснює монтаж і демонтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розгортанням на трасі та з використанням електричних, пневматичних та такелажних пристроїв і механізмів.

2.7. Перевіряє та регулює приводи перемикачів.

2.8. Заготовляє заміс бетону.

2.9. Установлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі.

2.10. Виконує відновлювальні роботи під час різних атмосферних умов.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер контактної мережі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кабель - установлення або заміна захисних кутників, прокладання.

5.2. Ланцюги електротягові рейкові - огляд.

5.3. Приводи роз'єднувачів огляд.

5.4. Пристрої компенсаторні - перевірка роботи.

5.5. Струни, електричні з'єднувачі, монтажні струбцини-виготовлення.

5.6. Шланги, що заземляються - перевірка роботи.