Інструкція для посади "Підручний сталевара конвертора 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний сталевара конвертора 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара конвертора 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виплавлення сталі, напівпродукту та ванадієвого шлаку в конверторах;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації торкрет-машини;
      - властивості та призначення матеріалів, що застосовуються під час плавки та для ремонту конверторів і днищ;
      - склад і властивості торкрет-маси;
      - слюсарну справу.

1.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заливає чавун, додає присадки та розкислювачі, зливає сталь, напівпродукт, ванадієвий шлак під керівництвом сталевара конвертора, вибиває та закладає фурми і замінює їх днища під керівництвом підручного сталевара конвертора (першого) під час обслуговування конверторів ємкістю 10 т до 100 т.

2.2. Відбирає проби та замірює температуру металу.

2.3. Збиває шлак з зонтів конверторів після плавки.

2.4. Бере участь у ремонтах устаткування конвертора і його вогнетривкої кладки.

2.5. Готує змішувач, торкрет-машину до роботи, керує дозуванням компонентів торкрет-маси.

2.6. Перекачує торкрет-масу в камерний живильний.

2.7. Забезпечує в період торкретування футерування конвертора безперебійне подавання торкрет-маси із камерного живильника і стежить за тиском в живильнику.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.9. Прибирає робочу площадку від скрапу, викидів металу та шлаку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.