Інструкція для посади "Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес та схему підготовки зерна до помелу та просіювання продуктів розмелу на борошномельних заводах оббивного помелу;
      - технологію процесу очищення зерна "вологим" та "сухим" способами;
      - схему підготовки зерна до помелу, збагачення продуктів розмелювання на борошномельних заводах сортового помелу;
      - порядок затарювання продукції на карусельних автоматичних установках;
      - порядок заміни сит, їх номери та типи;
      - будову та принцип роботи зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних ситовіяльних машин та карусельних установок на борошномельних заводах сортового помелу та іншого аналогічного за складністю устаткування, що обслуговується;
      - типи та підтипи зерна, яке переробляється;
      - показники (норми) якості зерна, готової продукції та відходів;
      - порядок ремонту устаткування, що обслуговується;
      - правила та черговість пуску і зупинки устаткування;
      - методи контролю за роботою та способи виявлення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки зерна до помелу (очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна "сухим" та "вологим" способами) та просіває продукти здрібнення зерна на борошномельних заводах оббивного помелу.

2.2. Веде технологічний процес очищення зерна, відокремлення домішок, що відрізняються питомою вагою, зволоження зерна на мийних машинах, збагачування крупок та дунстів, затарювання продукції в мішки на автоматичних карусельних установках на борошномельних заводах сортового помелу.

2.3. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу зерноочисних машин та розсійників на борошномельних заводах оббивного помелу, мийних, ситовіяльних машин, віджимних колонок, відстійників, кондиціонерів, автоматичних карусельних установок та іншого аналогічного за складністю устаткування на борошномельних заводах сортового помелу.

2.4. Зачищає засіки зерноочисного відділення та цеху відходів.

2.5. Забезпечує встановлений режим роботи устаткування, що обслуговується.

2.6. Установлює та натягує сита на сепараторах та розсійниках.

2.7. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна, продуктів розмелювання.

2.8. Регулює роботу устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.9. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та устаткування.

2.10. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник борошномельного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.