Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила експлуатації пристроїв оперативно-технологічного, поїзного, станційного радіозв'язку, телебачення, центральних годинникових станцій, що обслуговуються;
      - причини і способи запобігання та усунення дефектів, що з'являються в пристроях, які обслуговуються та ремонтуються;
      - способи монтажних робіт у схемах різної складності;
      - основні види несправностей апаратури;
      - способи їх виявлення та усунення;
      - системи електроживлення;
      - основи телемеханіки.

1.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Технічно обслуговує та здійснює капітальний ремонт апаратури оперативно-технологічної, поїзної, станційного радіозв'язку, аналогових систем передачі; центральних годинникових станцій, пристроїв промислового телебачення для нагляду за пересуванням пасажирів на ескалаторах; перехідних коридорах та платформах.

2.2. Здійснює електричне та механічне регулювання; ремонтує звукозаписуючі пристрої, нескладну радіоелектронну апаратуру, вузли; здійснює повну перевірку працездатності; ремонтує апаратуру та пристрої відповідно до інструкцій; регулює різні джерела живлення середньої складності із заміною деталей і вузлів, перевіряє на функціонування друковані плати, здійснює електричне регулювання та ремонт трансляційних радіовузлів, регулює складні реле, перевіряє та ремонтує магнітні підсилювачі.

2.3. Здійснює електричну перевірку елементів радіоелектронної апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів, підбирає діоди, визначає причини нечіткої роботи блоків, усуває дефекти із заміною вузлів, регулює та ремонтує апаратуру магнітного запису і відтворення.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.