Інструкція для посади "Сталевар мартенівської печі 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сталевар мартенівської печі 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сталевара мартенівської печі 6 розряду або підручного сталевара мартенівської печі 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки сталі в мартенівських печах;
      - основність та рідкорухомість шлаку та визначення їх за поведінкою шлаку в печі та за шлаковими коржами;
      - конструктивні особливості мартенівських печей;
      - склад та властивості шихтових, заправних і добавочних матеріалів, розкислювачів та легуючих добавок;
      - значення підготовки сирих матеріалів для продуктивності печі та якості сталі, яка виплавляється;
      - сучасні методи підготовки рідкого чавуну для мартенівської плавки;
      - регулювальні пристрої та принцип дії автоматики теплового режиму;
      - сутність процесу інтенсифікації мартенівської плавки та методи інтенсифікації.

1.4. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виплавки сталі в мартенівських печах ємкістю 100 т до 500 т.

2.2. Шихтує плавку, завалює та прогріває шихту, заливає чавун, регулює подавання палива та повітря в піч.

2.3. Наводить шлак та регулює основність та рідкорухомість шлаку, швидкість вигоряння домішок.

2.4. Стежить за скачуванням шлаку та перемішуванням металу в ванні печі.

2.5. Забезпечує своєчасний відбір проб та визначає готовність плавки.

2.6. Випускає метал та шлак.

2.7. Заправляє піч, підмазує стовпчики, підсипає пороги та установлює жолоб для заливки чавуну.

2.8. Стежить за справним станом вогнетривкої кладки печі, автоматики та механізмів перекидання клапанів та іншого устаткування печі.

2.9. Виконує гарячий та холодний ремонт печі.

2.10. Бере участь у прийманні печі після ремонтів.

2.11. Керує бригадою підручних сталевара мартенівської печі.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сталевар мартенівської печі 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.