Інструкція для посади "Фільмоперевіряльник III категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фільмоперевіряльник III категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості позитивної кіноплівки;
      - інструкцію з визначення технічного стану 35-мм і 16-мм фільмокопій;
      - чинні нормативні документи на ракорди і склейку;
      - будову, принцип дії та правила експлуатації столу для фільмоперевірки, фільмостатів, спеціальних зволожуючих камер;
      - прилади та інструменти для визначення технічного стану фільмокопій;
      - засоби зволоження фільмокопій.

1.4. Фільмоперевіряльник III категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фільмоперевіряльник III категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фільмоперевіряльник III категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фільмоперевіряльник III категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає технічний стан 35-мм і 16-мм фільмокопій окремо по кожній частині на підставі перевірки стану поверхні плівки, перфорації, метражу, кількості і якості склейок.

2.2. Установлює технічну категорію кожної частини фільмокопії.

2.3. Здійснює перевірку, поточний ремонт і ручну чистку частин фільмокопій від місцевих забруднень, виправлення, доповнення і заміну захисних кінцівок - ракордів.

2.4. Переробляє нестандартні і дефектні склейки.

2.5. Робить нові склейки.

2.6. Виконує стриження перфорації.

2.7. Заповнює технічні паспорти на кожну частину фільмокопії і картки обліку зношення фільмокопій.

2.8. Своєчасно виконує зволоження фільмокопій в фільмостатах, коробках, камерах.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фільмоперевіряльник III категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фільмоперевіряльник III категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фільмоперевіряльник III категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фільмоперевіряльник III категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фільмоперевіряльник III категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фільмоперевіряльник III категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фільмоперевіряльник III категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фільмоперевіряльник III категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фільмоперевіряльник III категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фільмоперевіряльник III категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.