Інструкція для посади "Редактор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор технічний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кінодраматургії і правила театральної драматургії;
      - закони побудови діалогу;
      - закони художнього перекладу;
      - історію національної і світової кінодраматургії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Редактор технічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор технічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор технічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор технічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює спільно з літературним перекладачем синхронний текст з урахуванням ритмічного і артикуляційного малюнку кожного персонажу фільму.

2.2. Стежить за повною відповідністю діалогів і монологів поведінці персонажів кінофільму.

2.3. Забезпечує відповідність артикуляції, жесту, ритму акторського виконання перекладеного варіанту тим же компонентам екранного оригіналу.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор технічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор технічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор технічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор технічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор технічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор технічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор технічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор технічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор технічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор технічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор технічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор технічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор технічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор технічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор технічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор технічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.