Інструкція для посади "Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки рідкого синтетичного шлаку та шлаку для електрошлакового переплаву металу;
      - будову та принцип роботи устаткування, що обслуговується;
      - систему охолодження та електропостачання печі;
      - склад матеріалів, що застосовуються в процесі виплавки;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес плавки в електросталеплавильних печах рідких синтетичних шлаків, шлаків для електрошлакового переплаву металу та випускає шлак з печі у ківш під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.

2.2. Готує шлакотвірні матеріали, бере участь у завантаженні їх у піч.

2.3. Стежить за електричним режимом плавки та системою водоохолодження печі.

2.4. Нарощує електроди під керівництвом плавильника вищої кваліфікації.

2.5. Очищує піч від залишків металу та шлаку.

2.6. Очищує та готує випускний жолоб.

2.7. Доставляє ківш до місця заливки.

2.8. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плавильник синтетичних шлаків 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.