Інструкція для посади "Сортувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги державного стандарту і технічні умови;
      - види і причини браку;
      - вимоги до готової продукції;
      - правила приймання та оформлення готової продукції.

1.4. Сортувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Сортує ультрамарин за гатунками залежно від чистоти та яскравості тону, пластини штучної шкіри, пластшкіри, пластини з термопластичних матеріалів, всі види лінолеуму, полівінілхлоридні, кумаронові та полістирольні плитки, листи декоративного паперо-шарувального пластику за площею, калібрами, гатунками, відтінками, за допомогою вимірювальних інструментів; пробкові вироби за гатунками з вибиранням оксамиту та напівоксамиту на сортувальному конвеєрі; визначає серійність оргскла і виробів з нього.

2.2. Підбирає органічне скло в партії за вагою, номіналом, гатунком.

2.3. Сортує синтетичні щетини, волосінь на різних видах пакувань; каучук, хімматеріали, корди для гумового виробництва, великогабаритні гумові вироби, гумовані вироби для нафтової та суднобудівної промисловості, гумові нитки відповідно до державних стандартів і технічних умов.

2.4. Виявляє брак, нерівномірність за діаметром, неправильне намотування, стягненість мотків, склеєних ниток, підраховує метраж, зважує продукцію, маркує, укладає, пакує тощо.

2.5. Записує дані сортування та виявлені дефекти у журнал.

2.6. Виписує паспорти на відсортовану продукцію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.