Інструкція для посади "Сталевар електропечі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сталевар електропечі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара електропечі 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки різних марок сталі та сплавів в електропечах;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування печі;
      - фізико-хімічні властивості та склад шихтових і заправних матеріалів, розкислювачів і легуючих добавок;
      - типи електрододержаків і механізмів переміщення електродів та вимоги до них;
      - номінальні потужності пічних трансформаторів та допустимі навантаження;
      - методи інтенсифікації плавки;
      - основи електротехніки.

1.4. Сталевар електропечі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сталевар електропечі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сталевар електропечі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сталевар електропечі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів ємкістю до 3 т.

2.2. Нарощує і установлює електроди.

2.3. Контролює та регулює електричний та тепловий режими роботи печі.

2.4. Здійснює випуск плавки.

2.5. Стежить за економними витратами електроенергії, станом печі та її устаткування, охолодженням арматури печі та станом контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Бере участь у прийманні печі після ремонтів.

2.7. Ремонтує устаткування, що обслуговується.

2.8. Керує бригадою підручних сталевара електропечі.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сталевар електропечі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сталевар електропечі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сталевар електропечі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сталевар електропечі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сталевар електропечі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сталевар електропечі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сталевар електропечі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сталевар електропечі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сталевар електропечі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сталевар електропечі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.