Інструкція для посади "Майстер з дослідження свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з дослідження свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з дослідження свердловин;
      - технологію ведення і характеристику фонду свердловин;
      - технічну характеристику приладів, механізмів, устаткування і апаратури, правила їх експлуатації та ремонту;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з дослідження свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з дослідження свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з дослідження свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з дослідження свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу бригад (ланок) з дослідження свердловин.

2.2. Керує роботами з дослідження свердловин і проводить первинне оброблення одержаних даних, аналізує їх.

2.3. Забезпечує і контролює підготовку досліджуваних свердловин та якість досліджень.

2.4. Бере участь у розробленні оперативних завдань, виробничих графіків і забезпечує своєчасне їх виконання.

2.5. Бере участь у складних промислових і гідродинамічних дослідженнях обов'язкового комплексу з дослідження свердловин.

2.6. Удосконалює та впроваджує нові методи і методики досліджень.

2.7. Забезпечує правильну експлуатацію апаратури, приладів, устаткування, механізмів і проводить своєчасне їх списання.

2.8. Керує ремонтом дослідницької апаратури і приладів.

2.9. Бере участь у проведенні контрольних замірів видобування нафти, газу, газового конденсату та інших компонентів.

2.10. Складає своєчасні заявки на необхідну техніку, інструмент, матеріали.

2.11. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію, Забезпечує раціональні витрати матеріалів, палива, електроенергії.

2.12. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості робіт.

2.13. Бере участь у прийманні закінчених робіт.

2.14. Здійснює формування бригад.

2.15. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників, ланок відповідно до затверджених планів і графіків виробництва.

2.16. Веде встановлену документацію.

2.17. Аналізує результати виробничої діяльності бригади.

2.18. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з дослідження свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з дослідження свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з дослідження свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з дослідження свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з дослідження свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з дослідження свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з дослідження свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з дослідження свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з дослідження свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з дослідження свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.