Інструкція для посади "Підручний сталевара конвертора 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підручний сталевара конвертора 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією підручного сталевара конвертора 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки сталі, напівпродукту і ванадієвого шлаку в конверторах;
      - будову та принцип роботи конверторів, що обслуговуються;
      - правила технічної експлуатації спектроскопу;
      - хімічний склад та фізичні властивості чавуну, заправних та добавочних матеріалів і розкислювачів;
      - характеристику кисню, що застосовується в процесі.

1.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конверторах ємкістю 5 т до 10 т, розігріває конвертор, закладає та обробляє льотку під керівництвом сталевара.

2.2. Вибиває та закладає фурми, замінює їх днища.

2.3. Очищує горловину конвертора від скрапу та "козлів", підмазує горловину вогнетривким матеріалом.

2.4. Доглядає за фурмою, що подає кисень у конвертор.

2.5. Очищує та готує жолоби.

2.6. Керує візком під час завалки лому в конвертор, вагами-дозаторами та механізмами завантажування сипучих матеріалів.

2.7. Готує розкислювачі та подає їх у ківш під час випускання плавки.

2.8. Стежить за станом устаткування конверторів, що обслуговуються.

2.9. Керує механізмами для зняття кришки повітряної коробки конвертора.

2.10. Готує вогнетриви для підварювання вогнетривкої кладки конвертора.

2.11. Керує маніпулятором торкрет-фурми, визначає кут нахилу сопла торкрет-фурми, виставляє його.

2.12. Стежить за положенням сопла торкрет-фурми в період торкретування.

2.13. Регулює подавання торкрет-маси із змішувача в камерний живильник.

2.14. Підключає та відключає від торкрет-машини гнучкі рукава для транспортування кисню, торкрет-маси, води та кабелю електроживлення.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підручний сталевара конвертора 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.