Інструкція для посади "Машиніст енергоблока IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст енергоблока IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією машиніста центрального теплового щита керування котлами або машиніста центрального теплового щита керування паровими турбінами V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи й технічні характеристики котла, турбіни, генератора і трансформатора, допоміжного устаткування;
      - теплові захисти, теплові схеми й технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії;
      - режими навантаження енергоблока;
      - принципову електричну схему генератора та власних потреб блока;
      - допустимі відхилення параметрів;
      - техніко-економічні показники роботи устаткування енергоблока;
      - основи теплотехніки, електротехніки, механіки й водопідготовки.

1.4. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить експлуатаційне обслуговування енергоблока одиничною потужністю до 240 тис.кВт і забезпечує його безперебійну і економічну роботу.

2.2. Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування і перемикання в теплових схемах енергоблока.

2.3. Обслуговує теплофікаційні установки.

2.4. Вмикає і вимикає турбогенератори, перемикає живлення електроустаткування власних потреб енергоблока з основного на резервне і навпаки.

2.5. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації.

2.6. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їхнього усунення.

2.7. Ліквідує аварійні ситуації.

2.8. Керує підлеглими робітниками.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст енергоблока IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.