Інструкція для посади "Машиніст преса 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст преса 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста преса 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічних процесів обтиску, формування та прошивання колісних і бандажних заготовок;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації пресів, що обслуговуються;
      - мультиплікатора, установки гідрозбиву, аванкамери та інших механізмів керування пресом, властивості сталі різних марок під час нагрівання та обпресування;
      - вимоги державних стандартів до продукції, що випускається.

1.4. Машиніст преса 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст преса 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст преса 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст преса 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес обтиску, формування та прошивання колісних і бандажних заготовок, вигинання диска та калібрування обода колеса на гідравлічних та парогідравлічних пресах зусиллям до 1000 тс.

2.2. Керує пресами, дистрибуторами повороту пуансонів та руху стола вертикальних циліндрів підйому та опускання траверси та роботою механізованих кліщів.

2.3. Готує та налагоджує преси.

2.4. Установлює інструменти деформації.

2.5. Веде процес попереднього обтиску колісних заготовок на пресах, обладнаних установками гідрозбиву, і процесів обтиску, формування і прошивання колісних і бандажних заготовок, вибивання диска та калібрування обода колеса на гідравлічних та парогідравлічних пресах зусиллям понад 1000 до 3000 тс під керівництвом машиніста преса вищої кваліфікації.

2.6. Дотримує встановленого рівня води в аванкамері.

2.7. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та роботою важільної системи преса, за надходженням мастила у вузли тертя.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст преса 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст преса 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст преса 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст преса 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст преса 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст преса 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст преса 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст преса 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст преса 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст преса 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.