Інструкція для посади "Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший майстер. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Особисті вимоги. Допуск до проведення робіт з експлуатації установок, що працюють під тиском. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до робіт з використанням індивідуальних засобів захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та інші нормативно-правові акти України, а також накази, нормативні й методичні документи, що регламентують діяльність газодимозахисної служби. Технічні характеристики обладнання, що використовується під час зберігання, технічного обслуговування, перевірок засобів захисту органів дихання. Порядок роботи на компресорному обладнанні під час заправлення повітряних (кисневих) балонів. Правила експлуатації, ремонту захисних дихальних апаратів, захисного одягу пожежного, повітряних (кисневих) балонів, регенеративних патронів. Принципи роботи в ізолюючих апаратах та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них;
      - порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів. Основні несправності ізолюючих протигазів, причини, обставини виходу з ладу та порядок їх усунення. Порядок ведення документації бази газодимозахисної служби. Порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників;
      - правила застосування засобів зв'язку;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - засоби надання долікарської допомоги. Правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує роботу бази газодимозахисної служби.

2.2. Контролює стан і правильність експлуатації захисних дихальних апаратів, захисного одягу пожежного, інших засобів захисту працівників газодимозахисної служби, повну їх дезінфекцію, справність і наповнюваність резервних повітряних (кисневих) балонів та регенеративних патронів.

2.3. Проводить перевірки повітряних дихальних апаратів (регенеративних дихальних апаратів), резервних протигазів, профілактичні огляди компресорних установок та спорядження, заповнення повітрям (киснем) балонів та регенеративних патронів хімічним вапняним поглиначем.

2.4. Планує та забезпечує метрологічне обслуговування засобів вимірювальної техніки, яка є на базі газодимозахисної служби.

2.5. Аналізує стан захисних дихальних апаратів та обладнання, закріплених за базою, витрати запасних частин та матеріалів, вносить пропозиції, що спрямовані на покращання роботи бази газодимозахисної служби та експлуатації захисних дихальних апаратів.

2.6. Забезпечує заміну, ремонт, обслуговування на базі газодимозахисної служби резерву захисних дихальних апаратів, повітряних (кисневих) балонів, регенеративних патронів, приладів для перевірки захисних дихальних апаратів.

2.7. Надає допомогу в оснащенні контрольних постів газодимозахисної служби і в організації підготовки особового складу підрозділу.

2.8. Тримає в справному стані й у чистоті довірене йому устатковання.

2.9. Забезпечує дотримання заходів безпеки при його експлуатації.

2.10. Веде у встановленому порядку документацію щодо обліку захисних дихальних апаратів, запасних частин до них, наявності балонів з повітрям (киснем) та хімічного вапняного поглинача.

2.11. Забезпечує випробування повітряних (кисневих) балонів та корпусів регенеративних патронів.

2.12. Робить перевірки реометрівманометрів у пожежних підрозділах, що обслуговуються відповідною базою газодимозахисної служби.

2.13. Під час пожеж, аварій і стихійних лих забезпечує: доставку з бази газодимозахисної служби необхідної кількості кисневих балонів, регенеративних патронів і приладів для перевірки ізолюючих протигазів; нагляд за технічним станом ізолюючих протигазів; заміну балонів і регенеративних патронів.

2.14. На місці ліквідації пожеж, наслідків аварій і стихійного лиха надає допомогу в організації роботи контрольно-пропускного пункту, кваліфікованого проведення хімічної розвідки, газоаналітичного та дозиметричного контролю.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.