Інструкція для посади "Начальник варти окремого пожежного поста", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник варти окремого пожежного поста" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до роботи з використанням індивідуальних засобів захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти України, інші документи, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту;
      - порядок організації та несення гарнізонної та караульної служби;
      - організацію професійної підготовки особового складу, форми та методи проведення занять та інш.;
      - обов'язки особового складу варти окремого пожежного поста;
      - порядок допуску сторонніх осіб до приміщень окремого пожежного поста;
      - дії особового складу варти за сигналом пожежної тривоги;
      - порядок перевірки караульної служби;
      - тактико-технічні характеристики пожежних машин, пожежно-технічного оснащення, підрозділу пожежної охорони;
      - порядок і терміни їх обслуговування та випробування;
      - порядок взаємодії з іншими підрозділами під час гасіння пожеж;
      - особливості організації та гасіння пожеж на різних об'єктах, у різних умовах та обставинах;
      - будову та правила застосування засобів зв'язку, автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації;
      - державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - порядок ведення документації;
      - організацію служби особового складу варти окремого пожежного поста та обслуговування протипожежної техніки, устатковання та інш.;
      - правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період;
      - правила ведення радіообміну;
      - технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них;
      - основи управління силами та засобами на пожежі;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги;
      - порядок надання першої медичної допомоги;
      - правила з охорони праці;
      - загальні положення профілактичної роботи.

1.4. Начальник варти окремого пожежного поста призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник варти окремого пожежного поста підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник варти окремого пожежного поста керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник варти окремого пожежного поста під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю варти окремого пожежного поста.

2.2. Забезпечує виконання поставлених перед окремим пожежним постом завдань.

2.3. Керує його діями за сигналом пожежної тривоги та під час проведення робіт із гасіння пожеж, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей з використанням спеціальної техніки та обладнання.

2.4. Підтримує взаємодію з іншими службами стосовно ліквідації пожеж, аварій та стихійного лиха.

2.5. Забезпечує підтримання готовності до дій у надзвичайних ситуаціях варти окремого пожежного поста, виконання планових заходів та розпорядку дня.

2.6. Перевіряє несення караульної служби особовим складом варти окремого пожежного поста, контролює дотримання ними вимог безпеки під час несення караульної служби та при виконанні установлених завдань.

2.7. Забезпечує утримання у справному стані протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку і сигналізації, систем водопостачання.

2.8. Вживає термінових заходів щодо усунення виявлених несправностей та проведення ремонтних робіт.

2.9. Контролює дотримання вимог до зовнішнього вигляду особового складу варти.

2.10. Розробляє та веде оперативну, службову та облікову документацію щодо діяльності варти окремого пожежного поста, готує звітні матеріали з цих питань та подає їх в установленому порядку за призначенням.

2.11. Аналізує стан службової підготовки підрозділу щодо виконання поставлених перед вартою завдань, планує та реалізує заходи щодо її поліпшення.

2.12. Організовує та здійснює службову підготовку та перепідготовку, контролює проходження стажування.

2.13. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу підрозділу.

2.14. Складає навчально-методичні документи з проведення тактичних занять.

2.15. Організовує забезпечення особового складу спеціальним одягом та спорядженням.

2.16. Здійснює надання першої медичної допомоги потерпілим при пожежах.

2.17. Забезпечує контроль за дотриманням особовим складом вимог безпеки при надзвичайних ситуаціях, під час навчань, занять та інших робіт.

2.18. Проводить виховну роботу серед особового складу варти окремого пожежного поста.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник варти окремого пожежного поста має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник варти окремого пожежного поста має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник варти окремого пожежного поста має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник варти окремого пожежного поста має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник варти окремого пожежного поста має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник варти окремого пожежного поста має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник варти окремого пожежного поста має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник варти окремого пожежного поста має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник варти окремого пожежного поста має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник варти окремого пожежного поста несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.