Інструкція для посади "Контролер-касир 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир 3-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією контролера-касира 3 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера-касира 2 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
      - асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів;
      - правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
      - порядок роботи в системі єдиного вузла розрахунку;
      - порядок ведення касового журналу та складання касової звітності;
      - технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики;
      - порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами;
      - методи визначення якості товарів;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Контролер-касир 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь в його одержанні.

2.2. Готує товари до продажу: перевіряє їх найменування, кількість, сортність, ціну, розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає, заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів, розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням правил товарного сусідства, частоти попиту.

2.3. Повідомляє адміністрацію про надходження товарів, які не відповідають маркуванню.

2.4. Обслуговує покупців із застосуванням технічних засобів штрихового кодування.

2.5. Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах; проводить ідентифікацію товарів.

2.6. Консультує покупця про ціну, властивості, якість товарів та ціни на них, пропонує нові та взаємозамінні товари, а також товари супутнього асортименту.

2.7. Надає покупцям допомогу в пакуванні товарів.

2.8. Контролює своєчасне наповнення асортименту товарів.

2.9. Бере участь в оформленні прилавочних і внутрішньомагазинних вітрин.

2.10. Веде касовий журнал, складає касову звітність.

2.11. Бере участь у підготовці товарів до інвентаризації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.