Інструкція для посади "Контролер-касир 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир 2-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та прискорене курсове навчання відповідного напряму підготовки з присвоєнням кваліфікації контролера-касира 2 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок виконання касових операцій;
      - правила розрахунку із споживачами;
      - порядок одержання, зберігання та видавання коштів;
      - ознаки платоспроможності державних грошових знаків;
      - асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу;
      - правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів;
      - правила експлуатації сучасних видів ЕККА;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Контролер-касир 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді.

2.2. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них.

2.3. Перевіряє кількість, масу, ціну і якість товару, що відпускається споживачу.

2.4. Контролює терміни реалізації товарів.

2.5. Підраховує вартість покупки, отримує гроші, видає здачу.

2.6. Слідкує за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках.

2.7. Повертає гроші за невикористаний чек.

2.8. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату.

2.9. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

2.10. Прибирає нереалізовані товари і тару.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.