Інструкція для посади "Контролер-касир 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир 4-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією контролера-касира 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера-касира 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари та до їх маркування;
      - органолептичні методи визначення якості товарів;
      - ознаки доброякісності і сортності товарів;
      - основні види сировини, з якої виготовлені товари;
      - види браку і правила бракеражу;
      - порядок проведення інвентаризації;
      - порядок складання та оформлення товарних звітів, актів на брак, пересортицю товарів, актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Контролер-касир 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає асортимент товарів, що є на складі.

2.2. Бере участь у визначенні якості товарів за органолептичними ознаками.

2.3. Бере участь у відборі зразків для лабораторного аналізу.

2.4. Звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

2.5. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, складанні товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю та актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей.

2.6. Змінює за вказівкою відповідальної особи шифри (умовні позначки) на чеках, використовує штампи або відтиски "Сплачено", "Рахунок", "Контроль".

2.7. В разі обриву контрольної стрічки повідомляє відповідальну особу і разом з нею підписує місце обриву.

2.8. Складає акти на невикористані та повернені споживачами чеки.

2.9. Оформляє фінансові документи і робить відповідні записи у книзі касира-операціоніста.

2.10. Вирішує спірні питання із споживачами у разі відсутності відповідальної особи.

2.11. Керує роботою контролерів-касирів більш низької кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.