Інструкція для посади "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією заготівника або продавця продовольчих товарів з формуванням на виробництві умінь і навичок для виконання роботи приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини на рівні вимог 3 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила приймання та сортування сільськогосподарських продуктів та сировини;
      - правила визначення якості продукції, що здається;
      - державні стандарти та технічні умови щодо якості сільськогосподарських продуктів та сировини;
      - правила зважування та вимірювання сільськогосподарських продуктів та сировини;
      - правила використання ваговимірювальних приладів;
      - правила зберігання сільськогосподарської сировини та продуктів;
      - причини виникнення та способи усунення дефектів;
      - основи бухгалтерського обліку;
      - правила оформлення встановленої документації;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину.

2.2. Перевіряє якість продукції, що здається, згідно з державними стандартами або технічними умовами.

2.3. Визначає види сировини, її сорт, таксат, клас, підклас, стан дефектності, стан консервування, вагу і розмір.

2.4. Розподіляє продукцію та сировину за встановленими ознаками.

2.5. Забезпечує зберігання прийнятої продукції та сировини і відпускає їх одержувачам.

2.6. Веде обліково-звітну та іншу встановлену документацію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.