Інструкція для посади "Капітан аварійно-рятувального судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан аварійно-рятувального судна" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом (на акваторіях) на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років або на аналогічних посадах - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Цивільний кодекс України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України з питань захисту населення і водних територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб на водних об'єктах;
      - рятувальні плавзасоби та техніку, які є на оснащенні аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах;
      - правила морської навігації та управління судном в складних погодних умовах (туман, льодохід, шторм), вимоги правил та інструкцій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водах, організацію проведення аварійно-рятувальних робіт на акваторіях;
      - методику прогнозування сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на воді;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізація та ліквідація аварійних ситуацій та аварій);
      - організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Капітан аварійно-рятувального судна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан аварійно-рятувального судна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан аварійно-рятувального судна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан аварійно-рятувального судна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво особовим складом аварійно-рятувального судна.

2.2. Несе відповідальність за постійну готовність його до аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах, до дій за призначенням в умовах виникнення надзвичайної ситуації на акваторіях та безпосередньо організовує ліквідацію техногенних аварій та катастроф на воді.

2.3. Здійснює рятування людей, збереження суден, матеріальних цінностей на них та ліквідує наслідки забруднення поверхні води нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами.

2.4. Проводить спеціальну підготовку та тренування особового складу з приведення аварійно-рятувального судна у готовність до рятувальних та інших робіт із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.

2.5. Особисто керує аварійно-рятувальним судном у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на акваторіях.

2.6. Взаємодіє з іншими наземними аварійно-рятувальними підрозділами, які забезпечують ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на акваторіях.

2.7. Організовує роботи щодо систематизації, узагальнення досвіду проведення аварійно-рятувальних робіт на воді та робіт з ліквідації наслідків таких надзвичайних ситуацій.

2.8. Контролює стан професійної підготовки особового складу аварійно-рятувального судна до виконання завдань за призначенням.

2.9. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності водних об'єктів і територій, які до них прилягають.

2.10. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів.

2.11. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані про стан небезпечних водних об'єктів, виявляє можливості, тенденції, що складаються, та прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан аварійно-рятувального судна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан аварійно-рятувального судна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан аварійно-рятувального судна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан аварійно-рятувального судна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан аварійно-рятувального судна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан аварійно-рятувального судна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан аварійно-рятувального судна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан аварійно-рятувального судна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан аварійно-рятувального судна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан аварійно-рятувального судна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.