Інструкція для посади "Продавець продовольчих товарів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продавець продовольчих товарів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля" або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих товарів 5 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією продавця продовольчих товарів 4 розряду не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари, маркування;
      - прості лабораторні методи визначення якості продуктів;
      - правила відбирання проб і зразків для визначення харчової придатності товарів;
      - правила бракеражу;
      - методи узагальнення даних про попит покупців;
      - порядок складання і оформлення товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю товарів та актів приймання-здавання під час передавання матеріальних цінностей;
      - порядок проведення інвентаризації;
      - правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
      - основи менеджменту персоналу;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Одержує товари зі складу.

2.2. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками.

2.3. Перевіряє і відбирає товари, які не підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками.

2.4. Відбирає зразки товарів для лабораторного аналізу.

2.5. Вивчає і узагальнює дані про попит споживачів.

2.6. Складає заявки на ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних контрольно-касових апаратів.

2.7. Проводить інвентаризацію.

2.8. Складає товарні звіти, акти на брак, пересортицю товарів, акти приймання та здавання під час передавання матеріальних цінностей.

2.9. Вирішує спірні питання із споживачами.

2.10. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації та учнів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продавець продовольчих товарів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Продавець хліба та хлібобулочних виробів: приймає хліб і хлібобулочні вироби; перевіряє їх кількість, масу і якість, якість тари та упаковки, термін витримування виробів після виходу з печі, правильність оформлення рахунка-фактури, накладної; розміщує хліб і хлібобулочні вироби по місцях зберігання; підготовляє хліб та хлібобулочні вироби до продажу: поповнює запаси і викладає хліб і хлібобулочні вироби на робочому місці, в шафах або на горках; розміщує інвентар, пакувальний матеріал; прикріплює ярлики цін; перевіряє і встановлює ваги, підготовляє ножі, інший інструмент; нарізає хліб; продає хліб та хлібобулочні вироби; збирає після продажу шматки хліба, сухарні крихти в спеціальні ящики, здає їх в установленому порядку.

5.2. Продавець кондитерських виробів і меду: приймає кондитерські вироби за якістю, кількістю місць і вагою; перевіряє якість кондитерських виробів за органолептичними показниками: зовнішнім виглядом, формою, станом поверхні і глазурі, візерунком, запахом, консистенцією; вибірково перевіряє штучні кондитерські вироби на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці; перевіряє наявність лабораторних висновків санітарно-епідеміологічної служби під час приймання меду вареного; розміщує кондитерські вироби і мед по місцях зберігання; забезпечує належне зберігання: стежить за термінами реалізації кондитерських виробів при різних відсотках вологості і температури приміщень; готує кондитерські вироби і мед до продажу: поповнює запаси, викладає за видами і сортами на відповідному торговому обладнанні; продає кондитерські вироби і мед у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування.

5.3. Продавець круп, макаронних виробів, крохмалю, цукру та кухонної солі: приймає вагові сипкі товари та макаронні вироби за кількістю місць і вагою нетто кожного з них, перевіряє стан зовнішньої тари, наявність маркування, відповідність виду та якості товару даним, що зазначені у супровідних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках; вибірково перевіряє окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток та вагою; розміщує крупи, макаронні вироби, крохмаль, цукор та кухонну сіль по місцях зберігання з урахуванням вимог товарного сусідства; забезпечує належне зберігання: стежить за термінами реалізації при різних відсотках вологості і температури приміщень; готує бакалійні товари до продажу: поповнює запаси, викладає за видами і сортами на відповідному торговому обладнанні; продає крупи, макаронні вироби, крохмаль, цукор та кухонну сіль у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування.

5.4. Продавець м'яса і м'ясопродуктів (що швидко і надто швидко псуються): приймає потушне м'ясо у відрубах за кількістю туш, напівтуш чи четвертин і вагою нетто кожної з них; перевіряє наявність тавра ветеринарного нагляду, свіжість м'яса, правильність розбирання та післязабійного оброблення, відповідність угодованості накладеному тавру, ступінь охолодження; перевіряє м'ясо і м'ясопродукти за станом упаковки, відповідності виду тварин, сорту і категорії вгодованості даним, що вказані на етикетці порції (упаковки); розміщує м'ясо і м'ясопродукти по місцях зберігання; здійснює підготовку до продажу: заморожене м'ясо попередньо розморожує; розбирає потушне м'ясо на сортові відруби відповідно зі схемами розділу для кожного виду тварин, інші м'ясопродукти сортує за видами, категоріями, сортами; звільняє м'ясо птиці від тари, паперової обгортки і тампонів; перекладає напівфабрикати, кулінарні вироби на лотки, блюда, листи; протирає та зачищає поверхні ковбасних виробів і копченостей, жирів; нарізує, фасує ковбаси та копченості; подає м'ясо і м'ясопродукти до торгового залу на робоче місце, розміщує за видами і сортами в охолоджувальних прилавках і шафах; продає м'ясо і м'ясопродукти.

5.5. Продавець молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, сирів, яєць курячих харчових: приймає молоко, харчові жири та інші молокопродукти за кількістю місць і вагою нетто; перевіряє вид і свіжість продукту, ступінь термообробки (холодом, теплом), дату і годину виготовлення, кінцевий термін продажу, які повинні відповідати даним, зазначеним у супровідних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках; вибірково перевіряє окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток, міцністю закупорки, цілістю пакетів (відсутність течі), повнотою наповнення (для рідких) та вагою; перевіряє яйця курячі харчові на наявність штампу категорії та їх якість; розміщує молокопродукти, харчові жири, сири, яйця курячі харчові по місцях зберігання; здійснює підготовку до продажу: сортує молокопродукти за видами і сортами, перевіряє штучні та фасовані товари за упаковкою і вагою; протирає банки, пляшки та упаковки від мастил і пилу; звільняє вагові та штучні товари від тари і пакувальних матеріалів; викладає з коробів лотки з яйцями, відбирає пошкоджені та ті, що не підлягають продажу; протирає поверхні головок (брусків) сиру рушником, розрізає великі головки на частини; зачищає від штафу масло коров'яче вершкове і маргарин, розділяє моноліт на менші частини; викладає підготовлені до продажу молокопродукти на лотки, блюда, листи, подає до торгового залу на робоче місце, розміщує за видами і сортами в охолоджувальних прилавках та шафах з урахуванням товарного сусідства; продає молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячі харчові.

5.6. Продавець риби і рибних продуктів: приймає рибу і рибні продукти за кількістю, масою брутто і нетто; перевіряє якість риби і рибних продуктів за органолептичними показниками; готує рибу і рибні продукти до продажу: розділяє охолоджену і морожену рибу, здійснює розрубування великої риби на частини, відбирає неякісну рибу; розміщує живу рибу в акваріумах з водою, обладнаних пристроями для збагачення води киснем; заморожену рибу розпаковує і розміщує в охолоджувальних прилавках і звільняє від льоду; викладає рибу солону в окоренки з тузлуком; розбирає солоні та копчені делікатесні рибні продукти, нарізує і викладає на емальовані підноси або дека в охолоджувальних прилавках; викладає рибу гарячого копчення, кулінарні вироби і напівфабрикати в охолоджувальних прилавках, рибні консерви - на пристінні горки, пресерви - в охолоджувальні прилавки; продає рибу і рибні продукти, дотримуючись правил та проведення попередньої підготовки; стежать за термінами зберігання риби і рибних продуктів.

5.7. Продавець безалкогольних та слабоалкогольних напоїв: приймає безалкогольні та слабоалкогольні напої за якістю, кількістю місць, об'ємом, станом маркування; перевіряє якість напоїв за органолептичними показниками і зовнішнім виглядом; якість окремих напоїв перевіряє за специфічними показниками: різкістю, насиченістю і виділенням вуглекислого газу, консистенцією, висотою та стійкістю піни; забезпечує належне зберігання безалкогольних та слабоалкогольних напоїв; продає безалкогольні та слабоалкогольні напої на винос, на розлив у посуд покупця, а також для споживання на місці.

5.8. Продавець тютюнових виробів: приймає тютюнові вироби; перевіряє наявність необхідних позначок у маркуванні тютюнових виробів: найменування підприємства-виробника та товарний знак, його місцезнаходження, найменування і клас сигарет, наявність фільтруючого мундштука (для сигарет і цигарок), кількість штук в коробці чи пачці (для сигарет, сигар, цигарок), позначення нормативного документа (стандарту) та напису про шкідливість куріння, погодженого з Міністерством охорони здоров'я України, вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з обов'язковими вимогами нормативних документів, дата виготовлення, термін придатності; перед продажем перевіряє якість тютюнових виробів за зовнішнім виглядом упаковки: забруднення, розриви та розклеювання коробок, пачок і пакетів, перекіс розривної стрічки тощо; вилучає з продажу неякісні вироби; розміщує тютюнові вироби у торговельному залі у повному асортименті за видами, класами, сортами; забезпечує повну достовірну інформацію про тютюнові вироби; продає тютюнові вироби.