Інструкція для посади "Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти України з питань захисту населення і водних територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб на водних об'єктах;
      - рятувальні плавзасоби та техніку, яка стоїть на оснащенні аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах;
      - вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на водах, організацію проведення аварійно-рятувальних робіт на акваторіях;
      - методику прогнозування сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на воді;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій);
      - організацію праці і управління, основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво оперативно-рятувальними силами та координує виконання аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах.

2.2. Організовує роботи з постійної готовності аварійно-рятувальних суден аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій на акваторіях та організації безпосередньої ліквідації техногенних аварій та катастроф на воді.

2.3. Здійснює розроблення та коригування планів приведення у готовність аварійно-рятувальних суден до рятувальних та інших робіт з попередження (профілактики) виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, підготовки особового складу аварійно-рятувальних суден до дій за призначенням.

2.4. Бере участь у роботі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на водних об'єктах; комісій з визначення можливостей виникнення таких надзвичайних ситуацій.

2.5. Здійснює координацію взаємодії між аварійно-рятувальними суднами та іншими наземними аварійно-рятувальними підрозділами, які забезпечують проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на акваторіях.

2.6. Здійснює роботи щодо систематизації та узагальнення досвіду проведення аварійно-рятувальних робіт на воді та робіт з ліквідації наслідків таких надзвичайних ситуацій.

2.7. Організовує та здійснює контроль за станом професійної підготовки особового складу аварійно-рятувальних суден до виконання завдань за призначенням.

2.8. Надає методичну та практичну допомогу аварійно-рятувальним суднам щодо підвищення готовності до дій за призначенням, проведення рятувальних робіт.

2.9. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.

2.10. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності водних об'єктів і територій, які до них прилягають.

2.11. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів.

2.12. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, причини, що виникають.

2.13. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.

2.14. Може здійснювати свої функціональні обов'язки за посадою як із координаційного аварійно-рятувального судна, так і з наземного штабу ліквідації надзвичайної ситуації на акваторії.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.