Інструкція для посади "Мийник посуду 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мийник посуду 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією мийника посуду 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і правила миття та сушіння посуду, приладів, інвентарю і тари різного призначення ручним і машинним способом;
      - мийні і дезінфікуючі засоби та правила виготовляння розчинів з них з додержанням відповідних вимог санітарних норм;
      - правила поводження з посудом та приборами, способи їх зберігання;
      - правила експлуатації посудомийних машин;
      - санітарні правила для підприємств громадського харчування;
      - правила збирання та зберігання харчових відходів;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Мийник посуду 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мийник посуду 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мийник посуду 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мийник посуду 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Миє столовий та кухонний посуд, прибори, підноси, інвентар, інструменти, тару із застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів.

2.2. Робить спеціальні мийні розчини.

2.3. Очищає посуд від залишків їжі.

2.4. Сушить посуд, прибори, підноси.

2.5. Збирає харчові залишки.

2.6. Доставляє чистий посуд, прибори, підноси до лінії-транспортеру готових страв або до столів (в закладах з попереднім накриванням столів).

2.7. Прибирає приміщення, в якому розташоване обладнання мийки, та утримує його в належному санітарному стані.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мийник посуду 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мийник посуду 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мийник посуду 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мийник посуду 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мийник посуду 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мийник посуду 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мийник посуду 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мийник посуду 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мийник посуду 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мийник посуду 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.