Інструкція для посади "Офіціант 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Офіціант 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією офіціанта 3 розряду або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, рецептури, технологію виготовляння страв і напоїв;
      - кулінарну характеристику страв і напоїв;
      - правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;
      - форми складання серветок;
      - правила оформлення столу квітами;
      - види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;
      - правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури, відповідність асортименту винно-горілчаних виробів характеру страв;
      - порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
      - види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила роботи підприємств громадського харчування;
      - санітарні правила для підприємств громадського харчування;
      - правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
      - основи психології;
      - принципи професійної етики;
      - іноземну мову в межах розмовного мінімуму;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Офіціант 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Офіціант 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Офіціант 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Офіціант 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує зал до обслуговування споживачів.

2.2. Отримує посуд, прибори, столову білизну.

2.3. Полірує посуд, прибори.

2.4. Складає серветки різними способами.

2.5. Здійснює попередню сервіровку столів.

2.6. Приймає замовлення від споживачів.

2.7. Отримує страви в роздавальні та в буфеті.

2.8. Подає страви і напої.

2.9. Обслуговує неофіційні банкети.

2.10. Оформляє рахунки і розраховується по них із споживачами.

2.11. Прибирає використані посуд, прибори.

2.12. Замінює столову білизну.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Офіціант 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Офіціант 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Офіціант 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Офіціант 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Офіціант 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Офіціант 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Офіціант 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Офіціант 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Офіціант 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Офіціант 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.